Potrzebujesz PILNEJ POMOCY DYREKTORA FINANSOWEGO – skontaktuj się z nami od razu +48 606 758 326

NASZE USŁUGI.

nasze_uslugi

Naszym nadrzędnym celem w każdej firmie której pomagamy jest stworzenie, rozwój i monitorowanie odpowiednich systemów, procedur i sieci powiązań, które zapewnią tej firmie efektywność działania, możliwość wzrostu i bezpieczeństwo finansowe we wszystkich obszarach prowadzonej przez nią działalności.

Wypełniamy zadania, które standardowo wiążą się z zakresem obowiązków pracujących na pełen etat:

Dyrektora Finansowego w niepełnym wymiarze
Dyrektora Finansowego na zastępstwo
Dyrektora Finansowego na projekt

Ze względu jednak na zapotrzebowanie lub ograniczenia kosztowe cały zakres obowiązków wiążący się z tymi stanowiskami wykonujemy pracując w niepełnym wymiarze (tylko na część etatu), którego wielkość wybiera klient w zależności od jego potrzeb (stała obsługa od jednego do kliku dni w miesiącu za uzgodnioną miesięczną opłatę ryczałtową). Czasami jesteśmy też zatrudniani do wykonania określonego projektu lub pomocy w rozwiązaniu aktualnie palącego problemu. Nasza mobilność pozwala także na inne formy współpracy, w zależności od potrzeb i wymagań naszych klientów.

Zazwyczaj nasze usługi koncentrują się wokół następujących tematów :

 • Nadzorowanie nad działem księgowym lub nad zewnętrznym biurem rachunkowym
 • Czasowe zastępstwo w zarządzaniu działem finansowym
 • Obowiązkowa sprawozdawczość finansowa
 • Stworzenie planu kont odpowiedniego do specyfiki prowadzonej działalności
 • Stworzenie polityki rachunkowości
 • Pomoc w wyborze lub zmianie zewnętrznego biura rachunkowego
 • Bieżąca kontrola jakości i poprawności usług świadczonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe
 • Monitoring wymaganego przestrzegania wskaźników finansowych i/lub operacyjnych w związku z umowami kredytu / pożyczki / leasingu, itp.
 • Optymalizacja prezentacji informacji finansowej w sprawozdaniach finansowych
 • Przygotowanie ksiąg, zestawień i innych materiałów do audytu i pełna obsługa tego audytu
 • Zabezpieczenie ryzyk kredytowych i walutowych
 • Zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym (zapasy, należności handlowe, zobowiązania handlowe)
 • Polityka kredytowa
 • Pomoc w wyborze i przy wdrażaniu systemu finansowo-księgowego lub systemu ERP
 • Pomoc w przeniesieniu księgowości z zewnętrznego biura rachunkowego do wewnątrz firmy i zbudowanie wewnętrznego działu księgowości wraz z wyborem i przeszkoleniem pracowników
 • Pomoc w przeniesieniu księgowości na zewnątrz firmy (outsourcing usług księgowych).
 • Sprawozdawczość finansowa w innych standardach rachunkowości niż polskie (standardy grupowe, IFRS, US GAAP).
 • Zwiększenie przejrzystości ksiąg rachunkowych.
 • Przyśpieszenie procedury zamknięcia miesiąca
 • Raportowanie zarządcze wraz z określonymi kluczowymi wskaźnikami efektywności działania firmy (KPIs)
 • Usprawnianie zarządzania przepływami pieniężnymi i poprawa płynności
 • Optymalizacje podatkowe
 • Redukcje kosztów
 • Projektowanie systemów motywacyjnych dla pracowników
 • Wdrożenie zasad kontroli wewnętrznej
 • Poprawa funkcjonowania procesów finansowych i zwiększenie efektywności obiegu dokumentów
 • Budżetowanie i rozliczanie budżetu do danych rzeczywistych wraz z analizą odchyleń
 • Długoterminowe planowanie finansowe
 • Modelowanie finansowe i analiza scenariuszy
 • Przygotowywanie biznes planów dla projektów inwestycyjnych
 • Poszukiwanie finansowania i utrzymywanie bieżących relacji z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych
 • Analizy zyskowności
 • Zwiększenie efektywności zarządzania aktywami niematerialnymi i ich bezpieczeństwa (licencje, patenty, bazy danych, znaki towarowe, itp.)
 • Przeglądy finansowo-księgowe (due diligence)
 • Ubezpieczenia
 • Optymalizacja posiadanego finansowania zewnętrznego
 • Księgowość śledcza i audyt ryzyka oszustwa
 • Kontroling
 • Optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • Pomoc w stworzeniu optymalnej struktury funkcjonujących podmiotów w ramach jednego właściciela
 • Pomoc w opracowywaniu „strategii wyjścia” z prowadzonego biznesu
 • Pomoc w przygotowaniu do wejścia na giełdę (IPO)
 • Optymalizacja ryzyka działalności firmy i posiadanych przez nią aktywów
 • Wsparcie przy fuzjach, przejęciach lub sprzedaży firmy
 • Restrukturyzacja prowadzonej działalności
 • Wycena firmy lub jej części
 • Projektowanie i wdrażanie struktur podatkowych i prawnych

Zamów DARMOWY Przegląd finansowy

 

Back to Top