Potrzebujesz PILNEJ POMOCY DYREKTORA FINANSOWEGO – skontaktuj się z nami od razu +48 606 758 326

FORMA WSPÓŁPRACY.

forma_wspolpracy

Wszyscy nasi Dyrektorzy Finansowi pracują u swoich klientów w jednej z trzech poniższych form zatrudnienia / zlecenia na jaką zazwyczaj w danym okresie występuje u tych klientów zapotrzebowanie:

Dyrektor Finansowy w niepełnym wymiarze

Powyższa forma zatrudnienia występuje najczęściej w przypadkach gdy:

 • firma nie jest sobie w stanie pozwolić na zatrudnienie wykwalifikowanego Dyrektora Finansowego na pełen etat ze względu na wysokość kosztów z tym związanych, lub
 • firma realnie nie potrzebuje Dyrektora Finansowego na pełen etat ponieważ w zupełności wystarcza zatrudnienie takiego pracownika w niepełnym wymiarze.

Najczęściej dotyczy to firm, które:

 • zorientowały się, że brak dostępu do wykwalifikowanego Dyrektora Finansowego i wiedzy dotyczącej zaawansowanego zarządzania finansami zaczyna ograniczać możliwość ich dalszego efektywnego i bezpiecznego rozwoju.
 • Posiadają obsługujące ich zewnętrzne biuro rachunkowe lub wewnętrzny dział księgowy, które koncentrują się przede wszystkim na przetwarzaniu transakcji, wystawianiu faktur i wypełnianiu deklaracji podatkowych i które nie są w stanie pomóc właścicielowi lub zarządowi takiej firmy w strategicznym podejściu do zarządzania finansami (raportowanie zarządcze, poprawa płynności, kontroling, obniżka kosztów, pomoc w uzyskaniu finansowania zewnętrznego, optymalizacje podatkowe, modelowanie finansowe, itp.).
 • Nie są zadowolone z poziomu obsługi przez aktualne zewnętrzne biuro rachunkowe, chciałyby zamienić je na inne i jednocześnie podwyższyć poziom zarządzania finansami swoje firmy, przejrzystość swoich ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych aby czuć się w pełni bezpiecznie, jednak boją się to zrobić aby po raz kolejny nie skończyć jak do tej pory.
 • Czują, że potrzebują „świeżego” niezależnego zewnętrznego spojrzenia na zarządzanie finansami i księgowość swojej firmy, ponieważ ze względu na zbyt długi okres czasu w jaki funkcjonują w tym zakresie w podobny i powtarzalny sposób, mogli je utracić.
Dyrektor Finansowy na zastępstwo

W powyższej formie zatrudnienia jeden z naszych Dyrektorów Finansowych jest zatrudniony tymczasowo na pełen etat aby zastąpić odchodzącego / zwolnionego Dyrektora Finansowego / Menadżera Finansowego / Kontrolera Finansowego lub wejść jako tymczasowy zupełnie nowy Dyrektor Finansowy / Menadżer Finansowy / Kontroler Finansowy do momentu kiedy nie zostanie wybrany i zatrudniony odpowiedni nowy kandydat na to stanowisko w firmie.
Najczęściej dotyczy to firm zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, których wymogi grupowe dotyczące raportowania, kontrolingu, budżetowania, itp. nie pozwalają realnie nawet na tymczasowy brak pracownika, odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadań.
Tymczasowy Dyrektor Finansowy staje się częścią kadry zarządzającej w firmie, którą obsługuje i zazwyczaj jego prace koncentrują się wówczas na następujących tematach:

 • Przygotowanie dokumentacji księgowej do audytu rocznego firmy i pełna obsługa tego audytu;
 • Budżetowanie, reforecastowanie lub innego rodzaju krótko i długoterminowe planowanie finansowe;
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi i poprawa płynności;
 • Raportowanie zarządcze (miesięczne, kwartalne, roczne) – finansowe i operacyjne;
 • Strategie dotyczące zadłużenia i finansowania nowych projektów / inwestycji wraz z poszukiwaniem takiego finansowania;
 • Kontroling, przegląd kontroli wewnętrznych, usprawnianie procesów z tym związanych;
 • Optymalizacje podatkowe;
 • Strategie poprawy zyskowności;
 • Fuzje, przejęcia, sprzedaż firmy (lub części firmy), wydzielenie części działalności do innej firmy;
 • Ubezpieczenia;
 • Nadzór nad pracami wewnętrznego działu księgowego;
 • Pomoc w wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i ERP

Ponad to tymczasowy Dyrektor Finansowy może również pomóc w procesie rekrutacji docelowego Dyrektora Finansowego / Menedżera Finansowego / Kontrolera Finansowego jakiego poszukuje firma w następujących tematach:

 • Stworzenie opisu stanowiska, zakresu obowiązków i minimalnych wymagań jakie potencjalny kandydat powinien spełniać;
 • Uczestniczenie w procesie rekrutacji (wybór odpowiednich CV i rozmowy kwalifikacyjne);
 • Pomoc w podjęciu decyzji na temat najlepszego kandydata na to stanowisko z dostępnych ofert.
Dyrektor finansowy na projekt

W tej formie zatrudnienia nasz Dyrektor Finansowy zostaje zaangażowany do zrealizowania z góry określonego projektu związanego z zarządzaniem finansami w firmie.
Najczęściej projekt taki może dotyczyć:

 • Skorygowania i „wyczyszczenia” ksiąg rachunkowych za dany okres/y
 • Pomocy w zamianie zewnętrznego biura rachunkowego na inne i stworzenia procedur kontrolnych aby potrzeba takiej zmiany już się nie powtórzyła
 • Przeglądu finansowo-księgowego (due diligence) przed przejęciem spółki lub przed sprzedażą spółki
 • Poszukiwania finansowania zewnętrznego dla firmy lub na określony projekt jak firma planuje wdrożyć
 • Pomocy we wdrożeniu nowego systemu finansowo-księgowego lub ERP, zaprojektowaniu nowego planu kont i nowej polityki rachunkowości z tym związanej
 • Wyceny firmy lub jej części
 • Pomocy w zaprojektowaniu i wdrożeniu innej specyficznej transakcji finansowej / projektu finansowego do której firma nie posiada wewnętrznych zasobów wiedzy lub gdy nie ma czasu na jej przeprowadzenie przez własny zespół
 • Usprawnienia nieefektywnie działającego procesu w firmie lub stworzenia takiego procesu i formalnej procedury z tym związanej w celu zwiększenia efektywności działania i/lub bezpieczeństwa funkcjonowania firmy
 • Stworzenia systemu informacji zarządczej w firmie wraz z określonymi kluczowymi wskaźnikami efektywności działania firmy (KPIs)
 • Przygotowania ksiąg, zestawień i sprawozdań finansowych do audytu który po raz pierwszy będzie przeprowadzany w firmie i pełna obsługa tego audytu
 • Zbudowania wewnętrznego działu finansowego w firmie i nadzorowaniu procesu migracji księgowości z zewnętrznego biura rachunkowego do takiego nowego działu w firmie
 • Przeglądu kosztów i identyfikacji ich potencjalnych optymalizacji
 • Pomocy przy opracowaniu „strategii wyjścia” (sprzedaży do nowego udziałowca, przejęcia przez członka rodziny, przejęcia przez kadrę zarządzającą, przez pracowników) dla aktualnego właściciela/i firmy
 • Zaprojektowania strategii podatkowej dla firmy i zoptymalizowania jej obecnych rozliczeń podatkowych
 • Oceny i zabezpieczenia wszystkich ryzyk jakie mogą być związane z działalnością prowadzoną przez firmę i z posiadanymi przez nią aktywami
 • Zaprojektowania systemów motywacyjnych i bonusowych w firmie
 • Oceny rentowności poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy (dział, produkt, usługa, klient)
 • Stworzenia biznes planów pod planowane przedsięwzięcia inwestycyjne firmy

Zamów DARMOWY Przegląd finansowy

 

Back to Top